Bostadsrättsföreningar

bostadsrattsforeningarBrf är nyckelkunder för oss och får alltid förtur vid beställning av våra tjänster. Vi är  specialister på fönsterrenovering. Dessutom utför vi trapphusrenovering, mur/puts arbete, snickeri, fasadmålning.

Några referenser:
Brf Kadetten 15 i Stockholm (fönsterrenovering utvändigt, trapphus renovering)
Brf Kadetten 14 i Stockholm (fönsterrenovering utvändigt)
Brf Järnskogen i Danderyd (fönsterrenovering utvändigt, puts, fasadmålning, dränering, snickeri)
Brf Västerledstorget 1 i Stockholm (fönsterrenovering utvändigt, fasadmålning)
Brf Volontären i Stockholm (fönsterrenovering utvändigt)
Brf Tryckpressen 4 (trapphusrenovering)